Sağlık Rehberi

KATEGORİLER

Anoreksia yemek yememe hastaligi nedir?

Yemek yeme bozuklukları altında sınıflandırdığımız bir hastalıktır. Diğer yeme bozukluklarından ayıran özelliliği, kişi normal diye tabir edebileceğimiz bir kiloda olmasına rağmen kendisini şişman  bulmakta bu nedenle de rejim yapar, yemek yemez, fazla bir şey yediğini düşünürse kusar, kendisine sorulduğunda da hala şişmanım diyebilir.

Bu beden algısı çarpıklığına Anoreksia Nevroza (Yemek Yememe Hastalığı) denir.

İnsan neleri yaşarsa bu hastalığa eğilimi olur? Vücut kitle endeksi denen bir endeks söz konusudur, bu endekse göre kişinin kilosu boyunun karesine bölündüğünde çıkan endekse vücut kitle endeksi denir. Eğer çıkan değer;

18.5 ten düşükse kişi düşük kiloludur.
18.5 – 23.9 arasındaysa kişi normal kilodadır.
24-29.9 arasındaysa kişi kiloludur.
30 dan yüksek ise kişi obezdir.
40 tan yüksek ise kişi Morbid obezdir.

Eğer kişinin boyuna ve kilosuna bakıldığında olması gereken kilodan %15 daha zayıfsa kişide anaroksiya nevroza vardır.

saglik