Sağlık Rehberi

KATEGORİLER

Brusellozu yok etmek mümkün müdür?

Brusellozu tamamen yok etmek mümkündür. Bu hastalığı dünyada yok etmiş ülkeler var. Ama bu işlem oldukça zor bu işlemdir. Öncelikli olarak bu alanı ilgilendiren sektörlerin birlikte yani multi sektörel çalışması gerekmektedir.

Tarım ve hayvancılık alanında çalışanlar, tıp alanında çalışan hekimlerin ortak çalışması, halkın çok iyi eğitilmesi,  sütün kaynatılması sonucu oluşan maliyetini de göz önünde bulundurarak engellenmesi mümkün. Bu çalışma için ciddi miktarda bütçeler ayrılması gereklidir. Seferberlik gibi kampanya gibi çalışmaların yapılması gereklidir. Bu tip çalışmalar yapıldığı taktirde brusellozdan tamamen kurtulmak mümkün olabilir. Bunu gerçekleştirmiş ülkeleri de izlemek faydalı olacaktır.

saglik