Sağlık Rehberi

KATEGORİLER

Katarakt ameliyatı her zaman başarılı olur mu?

Başarısız  katarakt ameliyatları da olabiliyor. Katarakt ameliyatının başarılı olabilmesi için iyi bir teknik altyapının olması şarttır. İleri teknoloji kullanıldığından hekimin hem bilgili hem de beceri sahibi olması gerekmektedir. Yardımcı sağlık personelinin iyi eğitilmiş olması gerekmektedir.

Sterilazson denilen ameliyatın mikropsuz bir ortamda gerçekleşmesi gerekir. Bu 4 etkeni bir araya getirdiğimizde son derece başarılı katarakt ameliyatı gerçekleştirmek mümkündür.

Dünyada bütün tedbirler alındığı halde 10.000 de 3 oranında başarısız olma riski vardır. Ameliyattan sonra hastanın 3 gün müddetle yakın takibe alınması gerekir. Göz mikrop kaparsa o da tedavi edilebilir ama çok süratli tedavi etmek gerekmektedir.

Eğer bunlar sağlanmazsa göz kaybedilebilir veya görme arzu edilen seviyede olmayabilir. Katarak ameliyatındaki arzu o insanın gençliğinde gördüğü gibi görmesini sağlamaktır.

saglik