Sağlık Rehberi

KATEGORİLER

Adet döneminde ne kadar ağrı olması normaldir?

Adet döneminde adet ağrısı , rahimde biriken kanın boşaltılmasında, rahim içi kaslarının bazı hormonlar yardımıyla kasılması sonucu ortaya çıkar. Adet ağrılarını 2 gruba ayırmıştık. Primer ve seconder olarak ikiye ayrılır. Primer Dismenöre ilk adetlerin başladığı yaşlarda, birkaç adet olduktan sonra başlar ve 25 yaşlarına doğru şiddeti ve sıklığı gittikçe azalır. Genellikle doğum yaptıktan sonra da sona erdiği düşünülür. Altta yatan başka bir pataloji yoktur.

Seconder dismenöre ise genellikle altta yatan başka bir pataloji vardır. Mesela bir kist, enfeksiyon, daha önce geçirilmiş bir enfeksiyona bağlı olarak meydana gelen yapışıklıklar. Altta yatan patalojinin şiddetine göre, bu şiddette de farklılıklar gösterir.

Primer Dismenore de ağrılar ilk 2 gün özellikle devam eder, ağrı kesici yada doğum kontrol hapları kullanıldığında cevap verir.

Ağrılar kişin hayatını çok etkiliyorsa, hayattan zevk almamasına neden oluyorsa, alınan ağrı kesicilere cevap alamayıp, iğne yardımıyla ağrının dindirilmesine gerek duyuluyorsa, mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Doktor bu durumda, bu ağrıların nedeninin premier mi yoksa seconder mi olduğuna karar verir ve daha sonra tedavi uygular. Önce muayene yapılır, arkasından ultrasona başvurulur, ve altta yatan başka bir patoloji olup olmadığından bu şekilde emin olunur.

saglik