Sağlık Rehberi

KATEGORİLER

Stres belli bir nesneye verilen otomatik bir tepkidir.

Stres bizi zorlayan, engelleyen, kısıtlayan olaylar karşısında algıladığımız, değerlendirdiğimiz ve otomatik tepkiler verdiğimiz bir süreçtir. Kelime anlamı olarak ta zorlantı anlamını taşımaktadır.

Stres kaygı ile çok karıştırılmaktadır. Kaygı bir nesnesi olan, bir uyaran değildir. Stresin bir nesnesi vardır.  Stres belli bir nesneye verilen otomatik bir tepkiyken, kaygı ortada hiçbir şey yokken bile ortaya çıkabilmektedir.

Kaygın dediğimizde acaba nasıl yapacağım, acaba nasıl olacak, bu başıma gelirse nasıl bir tepki veririm gibi önceden belirlenen tüm senaryoları içeren bir stratejidir. Kaygının neticesinde bir olayla karşılaşırsak, ve otomatik tepkiler ortaya koyarsak, bu durumda kaygı strese dönüşmüştür.

Kaygı yerleşik kalırsa, stres de yaşamımızda devam eder, yani kaygı bu noktada stresin hem sonucu hem de nedenidir. Burada bir kısırdöngü mevcuttur. Hem başlatan hem de sonuçlandıran etkendir.

saglik