Sağlık Rehberi

KATEGORİLER

Yanık nasıl tedavi edilir

Yanık tedavisinde öncelikle yanığın olduğu bölgedeki yapılacak işlemler, ondan sonra hastanın hastaneye sevkinden sonraki yapılacak işlemler şeklinde iki ana başlık altında toplamak mümkündür.

Yanığın olduğu bölgede hastayı özellikle koşuyorsa durdurmak, üzerini bir örtüyle örtüp hava ile temasını kesmek, yanığın ilerlemesini ve derinleşmesini engelleyeceği için çok önemlidir.

Genel olarak dikkat ederseniz yanıklı hasta, yanığa uğramış hasta koşma eğilimindedir. Ve bu şekilde oksijen ile olan temasını daha da arttır, bu da yanığın ilerlemesine sebep olur.

Halbuki hasta olduğu yerde durdurulup, üzerine bir örtü örtülerek yanığın bir an önce bitirilmesi, kişinin yanık travmasının derinleşmesini engelleyecektir. Bu önlem çok önemli bir yanık yeri tedavi başlangıcı olarak değerlendirilebilir.

Hasta eğer kimyasal bir madde ile yanmışsa hemen yanık yerinde bol su ile yanan yerin biran evvel yıkanarak kimyasal maddenin uzaklaştırılması gerekmektedir. Sıcak su veya alev ile yanmış hastalarda ise bölgenin muhakkak soğutulması, üzerinin steril bir örtü ile örtülmesi ve en yakın sağlık kurumuna sevki yapılmalıdır.

Yanık bölge üzerine sıklıkla görülen ve çok yanlış bir uygulama olan diş macunu, yoğurt, salça ve benzeri maddelerle uygulama yapılması yanık hastaya çok büyük zarar vermektedir.

Hasta bu şartlar sağlandıktan sonra hastaneye sevk edildiğinde yanığın derinliği, genişliği ve vücutta yarattığı travma göz önüne alınarak hastane tedavisi başlatılabilir. 1.derece yanıklarda hasta ayakta tedavi edilebilir. Hafif bir ağrı kesici, local bir yara pansumanı, o bölgedeki ağrıyı azaltacak merhemlerle hasta tedavisi tamamlanabilir. 2. derece yanıklarda ise yanığın yüzeysel veya derin oluşuna göre ve yanığın genişliğine göre  hasta hastaneye yatırılabilir. 3. derece yanıklarda ise hasta yine hastaneye yatırılır ve hekimin uygun göreceği şekilde açık veya kapalı pansuman uygulanarak hastanın tedavisi yapılır.

saglik